قصاص داماد به خاطر کشتن مادرزن

ایران: داماد جنایتکار که با انگیزه نامعلوم مادرزنش را به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران محکوم به مرگ شد.

بر‌اساس محتویات پرونده، «عبدالله» - 45 ساله - از ظهر 16 آذر 88 همزمان با قتل مادرزنش «فاطمه» در محله عبدل‌آباد - جنوب تهران - تحت تعقیب قرار گرفت. وی پس از دستگیری به بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران گفت: مادرزنم قصد داشت مرا بکشد تا همسرم را به عقد مرد دیگری درآورد. او 2 بار نقشه قتلم را طراحی کرده بود که هر بار ناکام ماند.

روز حادثه هم به خانه مادرزنم رفته بودم تا با او صحبت کنم که دست از سر زندگی‌مان بردارد، اما باز هم بحث‌مان شد و ناگهان او را با چاقو کشتم!در حالی که تحقیق از اعضای خانواده و همسایگان مقتول نشان می‌داد اظهارات متهم دروغ و بی‌اساس است، وی برای بررسی سلامت روحی، روانی به پزشکی قانونی معرفی شد، اما کارشناسان او را سالم شناختند.

در دادگاه

در جلسه محاکمه دیروز که در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با حضور 5 قاضی برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان با بیان کیفرخواست، خواستار مجازات قانونی متهم شد. سپس «عبدالله» در دفاع از خود گفت: «یک‌بار مادرزنم مرا به حوالی تهران کشاند تا نقشه قتلم را اجرا کند که موفق نشد. بار دیگر آدمکش اجیر کرد تا مرا در خانه خواهرزنم به قتل برساند که فرار کردم. او می‌خواست مرا از بین ببرد که پیشدستی کردم. بنابراین تأکید می‌کنم به خاطر دفاع از خودم مرتکب قتل شدم و تقاضای تبرئه دارم!»

در ادامه دادگاه، اولیای دم خواستار صدور حکم قصاص داماد جنایتکار شدند. همسر وی نیز درباره انگیزه جنایت گفت: «مادرم، شوهرم «عبدالله» را بیشتر از 7 داماد دیگرش دوست داشت و به او توجه زیادی می‌کرد. روز حادثه نیز به اصرار شوهرم به خانه پدرم رفتیم تا با آنها صحبت کنیم که چند اتاق خانه‌شان را برای زندگی در اختیارمان بگذارند، چرا که «عبدالله» از عهده هزینه اجاره‌خانه و 2 فرزندمان بر‌نمی‌آمد و نیاز به حمایت‌های پدر و مادرم داشتیم. هنوز سر صحبت را باز نکرده بودیم که مادرم به حیاط رفت و دقایقی بعد «عبدالله» نیز از اتاق خارج شد. همان موقع صدای فریادهای مادرم را شنیدیم که با ضربه‌های چاقو نقش زمین شده بود».

با دریافت آخرین دفاعیات متهم وی به اتفاق آرا از سوی قضات به قصاص نفس - اعدام - محکوم شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید