نحوه شرکت قاتل در کنکور

نحوه شرکت قاتل در کنکور

یک قاتل 20 ساله پنجشنبه با اجازه مراجع قضایی در یکی از حوزه های کنکور شهرستان برازجان در گروه آزمایشی ریاضی شرکت و تحت حفاظت نیروهای انتظامی امتحان خود را برگزار کرد. 
به گزارش خبرنگار مهر، یک متهم به قتل 20 ساله در شهرستان دشتستان استان بوشهر با حفاظت نیروهای انتظامی و در اتاقی جداگانه در کنکور شرکت کرد.

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: یک متهم محکوم به قتل با 20 سال سن روز گذشته با اجازه مراجع قضایی اقدام به شرکت در آزمون گروه ریاضی کرد.

وی افزود: گاهی پیش می آید که فردی دارای محکومیت با اجازه دادگاه و مراجع قضایی بتواند در جلسات امتحانات نهایی و تمام امتحانات آموزشی کشور شرکت کند.

به گزارش مهر، جرم این متهم، قتل در یکی از میادین شهرستان برازجان بوده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید