الکترونیکی شدن قبض‌ جریمه

 پلیس راهور تهران گفت: «تا پایان سال تمامی قبض‌های جریمه به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.»

به گزارش پایگاه خبری پلیس سردار حسین رحیمی با اشاره به صدور الکترونیکی قبض های جریمه رانندگی اظهار داشت: «هم اکنون بیش از ۵۵۰ مأمور در پایتخت به دستگاه PBA مجهز هستند و از طریق سیستم الکترونیکی رانندگان مختلف را جریمه می کنند.»

رییس پلیس راهور تهران ادامه داد: «استفاده از این سیستم می تواند در کاهش ترافیک مؤثر بوده و سهولت پرداخت قبوض جریمه را در پی داشته باشد.»

وی در پایان گفت: «تمامی مأموران راهور تا ۲ ماه آینده به این سیستم مجهز می شوند و از آن پس دیگر قبض جریمه برگی صادر نخواهد شد.»

/ 0 نظر / 10 بازدید